بلاگ

۴ قانون مهم صادرات کالا

  • ۱۸ دی ۱۳۹۹
  • ۴۷۹
  • ۱

به صورت کلی برای انجام فعالیت‌های اقتصادی آشنایی با قوانین و مقررات مربوط به آن ضرورت دارد. صادرات کالا نیز از این جمله فعالیت‌های اقتصادی محسوب می‌شود که تمام تجار و بازرگانان باید نسبت به این قوانین و آشنایی با آنها اطلاعات دقیق داشته باشند.

قوانین و مقررات مربوط به صادرات و واردات به چندین بخش تقسیم‌ می‌شود. اهمیت این موضوع بیشتر در دو دلیل خلاصه می‌شود. دلیل اول به اهمیت بحث قوانین و رویه‌ها در مباحث تجاری و بازرگانی برمی‌گردد و دلیل دوم به تغییرات پی‌درپی این قوانین در سطح اجرایی و عملیاتی برمی‌گردد. خصوصا در یکی دو سال اخیر که نوسانات ارزی و تصمیمات آنی بعد از آن، به این تغییرات پی‌درپی دامن زده است.

۴ قانون مهم صادرات کالا

قوانین و مقررات صادرات کالا در هر حوزه‌ای از تعداد زیادی تشکیل شده است. ولی چهار قانون مهم صادرات کالا شامل این موارد می‌باشند: قانون مقررات صادرات و واردات، آیین‌نامه اجرایی قانون مقررات صادرات و واردات، قانون امور گمرکی و قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز.

۱. مهم‌ترین و اصلی ترین قانون مربوط به حوزه صادرات کالا، «قانون مقررات صادرات و واردات» است. این قانون در ۴۸ ماده قانونی، ۴۵ تبصره و ۱۴ بند تدوین شده و مصوب سال ۱۳۶۶ است.
۲. مقررات دوم در این زمینه «آیین نامه اجرایی قانون مقررات صادرات و واردات» است. آیین نامه مذکور پیرو قانون فوق توسط هیئت دولت مورخ ۱۳۷۳ تصویب گردید و متضمن نکات دقیق تر و اجرایی تری نسبت به قانون مذکور است.
۳. دیگر قانون مهم صادرات کالا که در این زمینه اهمیت بسزایی دارد قانون امور گمرکی می‌باشد. این قانون در سال ۱۳۹۰ به تصویب مجلس شورای اسلامی رسیده و ۱۵۶ ماده قانونی دارد. این قانون محتوای مقرراتی در زمینه عملیات اجرایی مربوط به امور گمرکی و ترخیص کالا می‌باشد. قانون فوق دارای آیین‌نامه‌ای می‌باشد که توسط هیئت دولت مورخ ۱۳۹۱ تصویب شد.
۴. علاوه بر مقررات فوق اصلی‌ترین قانونی که به ابعاد کیفری صادرات و واردات کالا پرداخته است قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز و آیین‌نامه‌ آن می‌باشد. این قانون در ۱۰ فصل و ۷۷ ماده قانونی تنظیم شده که در بخش‌های مختلف به تخلفات تجاری و قاچاق کالا و ارز پرداخته است. قانون قاچاق کالا و ارز در سال ۱۳۹۲ به تصویب رسیده و در دو سال بعد اصلاحات دیگری به آن اضافه شده است. در این قانون کالاها‌ی موضوع صادرات و واردات به سه دسته تقسیم شده است که عبارتست از کالاها‌ی مجاز، مجاز مشروط، ممنوعه.

صادرات و واردات هر نوع کالای ممنوعه به صورت کلی قاچاق محسوب و واجد جنبه‌ کیفری می‌باشد.

اگر شما هم نیاز به یک قرارداد کامل برای صادراتتان دارید که تمامی بندهای لازم را داشته باشد می‌توانید درخواست تنظیم قرارداد اختصاصی‌تان را ثبت کنید تا کارشناسان حقوقی قراردادی حرفه‌ای را برای شما تنظیم کنند.

با توجه به مطالب فوق در صورتی که تمایل به صادرات کالا یا خدماتی را دارید، می‌بایست ابتدا به ساکن از قانون مهم صادرات کالا مربوط به کسب‌وکارتان آگاهی کامل یابید و سپس مبادرت به این امر نمایید تا از مشکلات آتی جلوگیری شود.

 

نظرات

۱۴ اردیبهشت ۱۴۰۰

مطلب خیلی مفیدی بود

نظر شما